• сн. архив

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу П.П. за извършено от него престъпление.

За период от тринадесет месеца през 2011 г. и 2012 г. обвиняемият П., като представляващ и управляващ единолично дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. В подаваните по електронен път, чрез счетоводителя на фирмата, пред ТД на НАП – гр. София, офис Благоевград, справки-декларации за съответните данъчни периоди и годишните данъчни декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане той затаил истина, като не декларирал получените месечни приходи.

В резултат на действията на обвиняемия данъчната основа за конкретните месеци се променяла, респективно и начисленото ДДС. Общият размер на невнесения от П.П. данък възлиза на 65 540,49 лв.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно