Зелени късове лед в река Бистрица

Снимка:Topnovini.bg, архив
Снимка:Topnovini.bg, архив

Сигнал за зелено оцветяване на река Бистрица разслдват инспекторите в РИОСВ.

Зеленият цвят се забелязва по протежението на реката до парк "Бачиново".

Не е установено замърсяване на реката в обходения участък, обясниха от РИОСВ. 

Видимо зеленото оцветяване се дължи на обраствания по дъното и крайбрежната част на реката с фитобентосни организми. Извършена е съвместна проверка с  Басейнова дирекция и с участието на Регионална лаборатория -  Благоевград. 

Няма източници на замърсяване, както и оцветяване на водата. Само на отделни места заледените участъци от реката са със зеленикав цвят. Взети са водни проби за изследване от две точки на реката, а измерените стойности по показатели рН, разтворен кислород, наситеност с кислород и електропроводимост, са с нормални за водния обект стойности. 

Най-вероятната причина за това обрастване е продължилото есенно маловодие, при което в речното легло върху осушените участъци, богати на тиня и органични вещества се е осъществил усилен растеж на фитобентосните организми.

Заради продължителното застудяване и ниските температури е настъпило заледяване, при което фитобентоса полепва по леда и му придава зелено оцветяване, констатират от РИОСВ.

Коментари